87-100 TORUŃ | UL. CHEŁMIŃSKA
(TUŻ OBOK RYNKU STAROMIEJSKIEGO)

+48 56 622 02 63 | +48 608 321 869

o kancelarii

godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
soboty: 9:00 – 12:00

Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze każdego dnia tygodnia – również w niedzielę i święta – także poza siedzibą kancelarii.

Bezpieczeństwo

Zapewniam bezpieczeństwo obrotu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Indywidualne podejście

Zawsze podchodzę do każdej sprawy indywidualnie

Obsługa

W ramach mojej działalności oferuję profesjonalną obsługę w elastycznych godzinach.

czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

akty notarialne
 • umowa sprzedaży
 • umowa darowizny
 • umowa zamiany
 • umowa o dożywocie
 • umowa o dział spadku
 • umowa o podział majątku wspólnego
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • pełnomocnictwo
 • umowa przedwstępna
 • umowa majątkowa małżeńska
 • oświadczenie o poddanie się rygorowi egzekucji
 • testament
 • akty poświadczenia dziedziczenia
poświadczenia
 • własnoręczności podpisu
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • daty okazania dokumentu
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
inne
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów, w tym: walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego ma jedynie charakter informacyjny, każda Państwa sprawa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego w celu ustalenia dokładnego wykazu niezbędnych dokumentów proszę o kontakt z kancelarią.

lokale i nieruchomości
Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku , to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego
 • zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w przedmiotowym lokalu
 • jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa
 • jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność
 • dane z dowodów osobistych
Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • jeśli jest prowadzona księga wieczysta, to potrzebny jest odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje
 • dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia lub np. dokument przydziału ze Spółdzielni), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego
 • zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w przedmiotowym lokalu
 • jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa
 • jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści
 • jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność
 • dane z dowodów osobistych
Sprzedaż nieruchomości gruntowej
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego
 • wypis z rejestru gruntów, a gdy na tej działce znajduje się jakiś budynek, to także wypis z kartoteki budynków
 • gdy na działce jest budynek mieszkalny, to jest potrzebne zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w tym budynku
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu tej działki
 • jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa
 • jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność
 • dane z dowodów osobistych
Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu się z podatku od spadków i darowizn
 • jeśli któraś ze stron ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis ustanawiającej rozdzielność
 • dane z dowodów osobistych
Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje
 • dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą, to bez zaświadczenia lub np. dokument przydziału ze Spółdzielni), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego
 • jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści
 • jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność
 • dane z dowodów osobistych
umowy majątkowe małżeńskie
Przed zawarciem małżeństwa
 • potrzebne są jedynie dane z dowodów osobistych.
Po zawarciu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane z dowodów osobistych.
spółki
Umowa spółki
 • wspólników, nazwę spółki, jej siedzibę, kapitał zakładowy i przedmiot działalności (to są najważniejsze informacje)
 • dane wspólników z dowodów osobistych
Protokół zmiany umowy spółki
 • muszą się stawić wszyscy wspólnicy
 • aktualny odpis z KRS-u, tekst jednolity umowy spółki, tekst proponowanych zmian
 • dane jednego wspólnika z dowodu osobistego, który będzie Przewodniczącym Zgromadzenia
testament
 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
akt poświadczenia dziedziczenia
 • akt zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego

opłaty

Szanowni Państwo, notariusz dokonując czynności notarialnych pobiera następujące opłaty:

TAKSA NOTARIALNA | OPŁATA SĄDOWA | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Do każdej czynności należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Poniżej znajdziecie Państwo akty prawne regulujące wysokość powyższych opłat – pragnę zaznaczyć, że wysokość taksy notarialnej wynika przede wszystkim z indywidualnych ustaleń klienta z notariuszem, w związku z czym proszę o kontakt z Kancelarią, w celu ustalenia ostatecznej kwoty taksy. 

taksa notarialna

podatek od czynności cywilno prawnych

podatek od spadków i darowizn

opłata sądowa

kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA JULIA SZCZECH

ul. Chełmińska 12
87-100 Toruń
(tuż obok Rynku Staromiejskiego)

+ 48 56 622 02 63
+ 48 608 321 869

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ MAPA DOJAZDU

captcha

Strona internetowa kancelarii korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies. więcej informacji

Polityka Cookies Strony Internetowej

Zamknij